•  1 Likes
  • 1829 View
Ali Bunsch

Projekt i przygotowanie do druku katalogu wystawy prac Ali Bunscha w Muzeum Teatralnym.

64 strony.                

Klient:
Muzeum Tatralne
Rok:
2013