•   Likes
  • 785 View
Sonomed

Projekt folderu produktowego i zestawu kart katalogowych. Projekt szaty graficznej strony internetowej.

Klient:
Sonomed